Rekrutacja

REKRUTACJA 2016/2017


             czytaj teżKOMUNIKAT

 

 DYREKTOR GIMNAZJUM NR 3 W TCZEWIE INFORMUJE, ŻE ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR  DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017   (wzór podania o przyjęcie ucznia już wkrótce na stronie internetowej www.gim3tczew.superszkolna.pl).   

 

                   PRZEWIDUJEMY KLASY:

 

 -  OGÓLNODOSTĘPNE, 

 -  INTEGRACYJNE 

 -  JEDNĄ KLASĘ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 -  JEDNĄ KLASĘ Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM, 

 -  JEDNĄ KLASĘ Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA BIOLOGII I CHEMII.

 

TERMINY EGZAMINÓW:

 

a)   DO KLASY PIŁKI RĘCZNEJ                                              17.05.2016r.   godz. 1500

 

b)  DO KLASY LEKKIEJ ATLETYKI                                            20.05.2016r.  godz. 1330

 

c)   Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM                    16.05.2016r.  godz. 1430

 

d)  Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM BIOLOGII I CHEMII          16.05.2016r.  godz. 1530.

 

 

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 22.03.2016r. od 800  do 1300.

 

UCZNIOWIE SZKÓŁ W GRUPACH ZORGANIZOWANYCH

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW OD 1600 DO 1800.

 

25.05.2016r. godz. 1700 - ZEBRANIE ORGANIZACYJNE RODZICÓW I  UCZNIÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH  INTEGRACYJNYCH


 

KOMUNIKAT

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Tczewie

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017 przebiegać będzie według poniższego harmonogramu:

 

1. Złożenie podań do klas ogólnych          od 09.05.2016 do 22.06.2016r.

 

2. Złożenie podań do klas profilowanych (piłki ręcznej, lekkoatletycznej, biologiczno – chemicznej,

j. angielskiego, integracyjnych)              od 09.05.2016 do 25.05.2016r.

 

3. Terminy egzaminów:

a) do klasy piłki ręcznej                                  17.05.2016r.   godz. 1500

b) do klasy lekkiej atletyki                              20.05.2016r.  godz. 1330

c) z rozszerzonym językiem angielskim             16.05.2016r.  godz. 1430

d) z rozszerzonym programem biologii i chemii   16.05.2016r.  godz. 1530.

 

4. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki egzaminu

                                                                od 01.06. do 17.06.2016r. do godz. 1200.

 

5. Uzupełnienie podań o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kl. VI    

                                                               od 24.06. do 28.06.2016r. do godz. 1200.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                                       01.07.2016r. do godz. 1200.

 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kl. VI

                                                                    01.07. do 05.07.2016r.

 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

                                                                    06.07.2016r. od godz. 1200.


 

 

 

 

 

 

Królowa Śniegu