Kadra i wychowawstwa

Nazwisko i imię


Tomasz Szulc

Dyrektor SP 4


Ruczyńska-Jakubowska Jolanta

wicedyrektor do spraw dydaktycznych

Sitkiewicz Hanna

wicedyrektor do spraw wychowawczych


Alama Grażyna - wychowanie do życia w rodzinie

Arosłanow Agnieszka - chemia, urlop

Baczewska Magdalena - n-l wspomagający, wychowawca 3H

Bałamonczek Wioleta - geografia , wychowawca 7E

Bielińska Anna - opiekun świetlicy

Bielińska Dagmara - j. niemiecki, urlop

Bieszke Joanna - wychowanie fizyczne

Boguta Aleksandra -wiedza o społeczeństwie, wychowawca 3G

Borkowska Elżbieta - n-l wspomagający, wychowawca 2I

Bralewska Karina-wychowanie fizyczne

Brejski Marek - pedagog

Bunikowska Bożena - 

Chrzanowska Monika - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1C

Czarnecka Urszula - wychowanie fizyczne

Deja Sławomir - fizyka

Dukowska Maria - j. polski

Dułak Marzena - geografia, wychowawca 7F

Ellert Katarzyna  - pedagog

Elszkowska Natalia - tyflorewalidacja

Formela Adrian - j. angielski

Furmaniak Alina - n-l wspomagający

Główczewska  Anna - j. polski, j. angielski, wychowawca 2B

Godzina Magdalena - urlop

Grzegorzewska Urszula - biblioteka

Jaworska-Góral Teresa - zajęcia techniczne

Jeliński Krzysztof - j. niemiecki, wychowawca 3C

Jeliński Marek - j. niemiecki, wychowawca 3B

Jędryszek Magdalena - j. niemiecki, wychowawca 7A

Justa Henryk - matematyka

Kaczmarowski Krzysztof - doradztwo zawodowe

Kępka Bożena - muzyka, wychowawca 2G

Klinkosz Magdalena -

Kowalska Hanna - biblioteka

Koprowska Elżbieta - urlop

Kreja – Kwiczor Dagmara - j. angielski

Kuklińska – Włoch Katarzyna - j. angielski, wychowawca 3D

Kulewicz – Łopata Krystyna - religia

Kulla Andrzej - historia, edukacja dla bezpieczeństwa

Langowski Andrzej - wychowanie fizyczne

Langowski Jarosław- wychowanie fizyczne

Majdak  Ewa - j. polski, wychowawca 7B

Majka Marta - j. angielski

Mering   Dorota - matematyka, wychowawca 7H

Michalska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1B

Miotk Grzegorz - religia

Modrzewska Jolanta

Miotk Grzegorz

Mucha Jacek

Nowopolski Bogusław

Okrój Dorota

Orłowski  Kazimierz

Osnowski Janusz

Ostrowska  Małgorzata

Owsiak Kalina

Pietraszewska Dagmara

Płocharczyk Agnieszka

Płocharczyk Przemysław

Raus Beata

Raus Władysława

Rembisz Joanna

Rogalska Jolanta

Rynkiewicz Hanna

Sado - Otta Izabela

Sandach Iwona

Stasiak Jarosława

Stobińska Alina

Stolińska Marta

Szalbierz Dorota

Szulkowska – Kalita  Lidia

Szwaczka Ewa

Szymkiewicz Dorota

Śmiełowski Tomasz

Wasiek Henryk

Wieczorek Agnieszka

Wierzbicki Artur

Winsławska Emilia

Wiśniewska Katarzyna

Witkiewicz Anna