Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przy Gimnazjum nr 3 w Tczewie

w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Imię i nazwisko              Funkcja                klasa
1.  

Barbara Derbis

Przewodniczący R.R.  3c
2.  Urszula Sarat-Orlikowska Zastępca Przewodniczącego R.R.  1e
3.  Kur Katarzyna Skarbnik  2e
4. Alicja Rosińska Sekretarz  2a
5. Sylwia Szutowicz Członek  1f
6.  Dobrosława Drozd Członek  1d
7. Monika Krefft Członek  3aSkładkę na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto banowe, podając dane ucznia i klasę.

Nr konta: sgb.png [50x38]

10 8345 0006 0002 8062 2000 0001